Cầu chỉnh lưu 3 pha – DF200AA160 Sanrex

Model numer DF200AA160
Loại dạng Cầu Chỉnh Lưu 3 Pha
Xuất xứ Nhật Bản
Dòng tải 200A
Điện thế tải 1600V
Ứng dụng Chỉnh lưu