Encoder ACT50/8-600-F HRS – Cảm biến vị trí

Model number:      ACT50/8-600-F HRS
Loại dạng Cảm biến vị trí
Hãng sẳn xuất:    HRS
Nguồn cắp 5Vdc – 30Vdc

 

Mã: ACT50/8-600-F HRS Danh mục: ,