KK1800A-1600V | Thyristor SCR

Model numer KK1800A Y65KKE
Loại dạng Thyristor SCR dạng đĩa
Xuất xứ Trung Quốc
IF(AV ) 1800A / 1726A
VRRM 800 ~ 1600V
Cân nặng 850g