RY-3A Chỉnh lưu, Đầu vào 0-500VAC, ra 0-225VDCV

Danh mục: