T2510N06TOF | Thyristor SCR | Infineon

Model numer T2510N06TOF Infineon
Loại dạng Thyristor dạng đĩa
Xuất xứ Đức
IF(AV ) 2510A
VRRM 600V
Cân nặng 600g