KP1000A-1600V | Thyristor SCR

Model numer KP1000A Y45KPE
Loại dạng Thyristor SCR dạng đĩa
Xuất xứ Trung Quốc
IF(AV ) 1000A / 1271A
VRRM 1100 ~ 1800V
Cân nặng 400g