BLK-99-4 Chỉnh lưu thắng động cơ

Mã sản phẩm BLK-99-4
Phân loại Chỉnh lưu 
Xuất xứ Trung Quốc
Input Voltage (VAC) 220VAC
Output Voltage (VDC) 99VDC
Cân nặng