Cầu Chỉnh Lưu 1 Pha | QL 5010

Model number:      QL 5010
Loại dạng Cầu Chỉnh Lưu 1 Pha
Xuất xứ:    Trung Quốc
Dòng tải 50A
Điện thế tải 100V
Ứng ụng: :  Chỉnh lưu