Cầu Chỉnh Lưu | SKD 53/16 Semikron

 

Model number:      SKD 53/16 Semikron
Loại dạng Cầu Chỉnh Lưu 3 Pha
Xuất xứ:    Châu Âu
Dòng tải 53A
Điện thế tải 1600V
Tài liệu :  Datasheet