CM100DY-24A | IGBT Mitsubishi

Model number:        CM100DY-24A
Xuất xứ:                   Nhật Bản
Phân loại               IGBT
VCES:                     1200V
IC                        100A
PC                       672W
Cân nặng:               310g
Tài liệu :                 Datasheet