Cầu Chỉnh Lưu 3 Pha | DF100LB160 Sanrex

Model number:      DF100LB160 Sanrex
Loại dạng Cầu Chỉnh Lưu 3 Pha
Xuất xứ:    Nhật  Bản
Dòng tải 100A
Điện thế tải 1600V
Ứng ụng: :  Chỉnh lưu