Điốt chỉnh lưu thắng cầu trục GE3Z-500A Abus

Model number GE3Z-500A
Thương hiệu Abuc
Loại Điốt thắng cầu trục
Thông số Umax=500V, 50/60Hz
Imax=4A