Encoder TRD-J1000-RZ Koyo – Cảm biến vị trí

Model number:      TRD-J1000-RZ Koyo
Loại dạng Cảm biến vị trí
Hãng sẳn xuất:    Koyo
Nguồn cắp 5Vdc – 30Vdc