KEB 04.91.010-CE07 Chỉnh lưu thắng động cơ

Mã sản phẩm  KEB 04.91.010-CE07
Phân loại Chỉnh lưu 
Xuất xứ Trung Quốc
Input Voltage (VAC)
Dòng tải
Cân nặng 150g