KK1200A-1600V | Thyristor SCR

Model numer KK1200A Y55KKE
Loại dạng Thyristor SCR dạng đĩa
Xuất xứ Trung Quốc
IF(AV ) 1200A / 1268A
VRRM 800 ~ 1600V
Cân nặng 620g