KK300A-1600V | Thyristor SCR

Model numer KK300A Y30KKE
Loại dạng Thyristor SCR dạng đĩa
Xuất xứ Trung Quốc
IF(AV ) 300A / 426A
VRRM 800 ~ 1600V
Cân nặng 80g