KK500A-1600V | Thyristor SCR

Model numer KK500A Y38KKE
Loại dạng Thyristor SCR dạng đĩa
Xuất xứ Trung Quốc
IF(AV ) 500A / 822A
VRRM 800 ~ 1600V
Cân nặng 270g