KP200A-1600V | Thyristor SCR

Model numer KP200A Y24KPE
Loại dạng Thyristor SCR dạng đĩa
Xuất xứ Trung Quốc
IF(AV ) 200A / 376A
VRRM 1100 ~ 1800V
Cân nặng 55g