KP300A-1600V | Thyristor SCR

Model numer KP300A Y30KPE
Loại dạng Thyristor SCR dạng đĩa
Xuất xứ Trung Quốc
IF(AV ) 300A / 612A
VRRM 1100 ~ 1800V
Cân nặng 80g