KP3500A-1600V | Thyristor SCR

Model numer KP3500A Y89KPH
Loại dạng Thyristor SCR dạng đĩa
Xuất xứ Trung Quốc
IF(AV ) 3500A / 3835A
VRRM 1100 ~ 1800V
Cân nặng 1900g