KP500A | Thyristor SCR | Bắt Ốc

 Mã sản phẩm : Thyristor Bán Dẫn KP500A (Bắt ốc)
 Thương hiệu : Liujing
 Xuất xứ : Trung Quốc
Dòng điện: 500A, 1600V