KZL.060.020.04D Chỉnh lưu thắng động cơ

Mã sản phẩm KZL.060.020.04D
Phân loại Chỉnh lưu 
Xuất xứ Trung Quốc
Input Voltage (VAC) 270VAC
Output Voltage  0.45xUin V
Cân nặng