SCR 1 Pha 25A | Rơ-le Điều Khiển Góc Pha | Maxwell

Hãng sản xuất Maxwell
Phân loại SCR | Solid State Voltage Regulator
Pha 1 pha
Dòng tải 25A
Tín hiệu đầu vào 0-10Vdc, 4-20mA