KK1500A-1600V | Thyristor SCR

Model numer KK1500A Y60KKE
Loại dạng Thyristor SCR dạng đĩa
Xuất xứ Trung Quốc
IF(AV ) 1500A / 1423A
VRRM 800 ~ 1600V
Cân nặng 650g