KK2000A-1600V | Thyristor SCR

Model numer KK2000A-1600V
Loại dạng Thyristor SCR dạng đĩa
Xuất xứ Trung Quốc
IF(AV ) 1827A
VRRM 800 ~ 1600V
Cân nặng 900g