KP500A-1600V | Thyristor SCR

Model numer KP500A Y38KPE
Loại dạng Thyristor SCR dạng đĩa
Xuất xứ Trung Quốc
IF(AV ) 500A / 1039A
VRRM 1100 ~ 1800V
Cân nặng 270g