Thyristor Y24KPC

Thyristor Y24KPC
Hãng SX: TECHSEM
Điện áp: 400v-1000V